No public access
master's thesis
MATHEMATICS THROUGH PAPER FOLDING

Tihana Sabo (2016)
Sveučilište u Rijeci
Odjel za matematiku
Metadata
TitleMatematika presavijanja papira
AuthorTihana Sabo
Mentor(s)Sanja Rukavina (thesis advisor)
Abstract
U ovom diplomskom radu dani su postulati na kojima se temelji tehnika presavijanja papira te su opisani postupci izrade geometrijskih likova koji su namijenjeni izvođenju na radionicama prvenstveno s učenicima sedmih razreda osnovne škole. Uz to su navedeni i ciljevi njenog izvođenja, materijali koje je dopušteno koristiti, predviđeno vrijeme trajanja te dodatne napomene i savjeti koje treba uzeti u obzir prije samog izvođenja radionice.Nakon toga je opisan postupak kojim se presavijanjem papira mogu dobiti četiri karakteristične točke trokuta, način na koji se može pokazati koliki je zbroj mjera kutova u trokutu te je objašnjeno kako se presavijanjem papira ”konstruiraju” krivulje drugog reda. Na kraju rada dana je i zanimljivost koja povezuje tehniku presavijanja papira s matematikom i činjenicama u svakodnevnom životu.
Parallel title (English)MATHEMATICS THROUGH PAPER FOLDING
Committee MembersDean Crnković (committee chairperson)
Sanja Rukavina (committee member)
Vera Tonić (committee member)
GranterSveučilište u Rijeci
Lower level organizational unitsOdjel za matematiku
PlaceRijeka
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineNATURAL SCIENCES
Mathematics
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmeMathematics and Computer Science; specializations in: education
Study specializationeducation
Academic title abbreviationmag. educ. math. et inf.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2016-07-19
Parallel keywords (Croatian)Presavijanje papira tradicionalni origami postulati presavijanja papira linija presavijanja kongruentnost
Resource typetext
Access conditionNo public access
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:196:926637
CommitterLea Lazzarich