No public access
master's thesis
MATHEMATICS THROUGH PAPER FOLDING

Tihana Sabo (2016)
University of Rijeka
Department of Mathematics
Metadata
TitleMatematika presavijanja papira
AuthorTihana Sabo
Mentor(s)Sanja Rukavina (thesis advisor)
Abstract
U ovom diplomskom radu dani su postulati na kojima se temelji tehnika presavijanja papira te su opisani postupci izrade geometrijskih likova koji su namijenjeni izvođenju na radionicama prvenstveno s učenicima sedmih razreda osnovne škole. Uz to su navedeni i ciljevi njenog izvođenja, materijali koje je dopušteno koristiti, predviđeno vrijeme trajanja te dodatne napomene i savjeti koje treba uzeti u obzir prije samog izvođenja radionice.Nakon toga je opisan postupak kojim se presavijanjem papira mogu dobiti četiri karakteristične točke trokuta, način na koji se može pokazati koliki je zbroj mjera kutova u trokutu te je objašnjeno kako se presavijanjem papira ”konstruiraju” krivulje drugog reda. Na kraju rada dana je i zanimljivost koja povezuje tehniku presavijanja papira s matematikom i činjenicama u svakodnevnom životu.
Parallel title (English)MATHEMATICS THROUGH PAPER FOLDING
Committee MembersDean Crnković (committee chairperson)
Sanja Rukavina (committee member)
Vera Tonić (committee member)
GranterUniversity of Rijeka
Lower level organizational unitsDepartment of Mathematics
PlaceRijeka
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineNATURAL SCIENCES
Mathematics
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmeMathematics and Computer Science; specializations in: education
Study specializationeducation
Academic title abbreviationmag. educ. math. et inf.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2016-07-19
Parallel keywords (Croatian)Presavijanje papira tradicionalni origami postulati presavijanja papira linija presavijanja kongruentnost
Resource typetext
Access conditionNo public access
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:196:926637
CommitterLea Lazzarich