završni rad
MODELIRANJE PRIRODNIH JEZIKA VIŠERAZINSKIM MREŽAMA

Tomislav Bukić (2017)
Sveučilište u Rijeci
Odjel za matematiku