Error message

Notice: Trying to get property of non-object in dohvati_vrstu_pristupa_objektu() (line 103 of /data/www/drupal/sites/all/modules/dabar/dabar_modules/dabar_request_a_copy/dabar_request_a_copy.module).

Pages

ALGEBARSKE JEDNADŽBE 3. I 4. STUPNJA, POVIJEST PROBLEMA
ALGEBARSKE JEDNADŽBE 3. I 4. STUPNJA, POVIJEST PROBLEMA
Josipa Matešić
Rad ne sadrži sažetak.
ALGEBARSKE SPIRALE
ALGEBARSKE SPIRALE
Ivana Hudoletnjak
U ovom završnom radu proučavati ćemo krivulje koje nazivamo algebarskim spiralama. U prvom dijelu rada reći ćemo nešto općenito o algebarskim spiralama, te navesti najjednostavnije oblike algebarskih spirala i njihove karakteristike. Također, prisjetiti ćemo se pojmova i formula koje su nam potrebne za proučavanje Arhimedova i hiperboličke spirale koje ćemo detaljnije obraditi u glavnom dijelu rada.
ANALIZA OSJETLJIVOSTI
ANALIZA OSJETLJIVOSTI
Kristina Marinković
U ovom radu bavimo se analizom osjetljivosti koja izučava djelovanje promjena ulaznih parametara nekog problema matematičkog programiranja na promjene skupa mogućih rješenja, optimalnog rješenja i optimalne vrijednosti. Ona se provodi nakon rješavanja problema matematičkog programiranja pa ćemo u prvom dijelu rada reći što je to problem matematičkog programiranja. Posebno ćemo razmatrati problem linearnog programiranja koji je specijalan slučaj problema matemati ...
ARITMETIKA KVADRATNIH POLJA
ARITMETIKA KVADRATNIH POLJA
Lovre Pešut
U ovom radu proučavamo svojstva kvadratnih proširenja racionalnih brojeva. Prvo klasificiramo sva kvadratna proširenja polja racionalnih brojeva, onda definiramo njihove odgovarajuće prstenove cijelih brojeva, te nalazimo njihovu strukturu i karakteriziramo jedinice u njima. Nakon toga dokazujemo jedinstvenost faktorizacije ideala u prstenovima cijelih brojeva kvadratnih po- lja, te istražujemo kako se ideal generiran prostim brojem p iz Z faktorizira u njima. Definiramo klasnu...
Afina i linearna funkcija u nastavi matematike
Afina i linearna funkcija u nastavi matematike
Tina Peteani
O ovom radu analizira se razlika između afine i linearne funkcije s posebnim naglaskom na implementaciju tih pojmova u nastavni proces osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja. Detaljno se proučilo odobrene udžbenike iz matematike za osnovnu i srednju školu s ciljem istraživanja načina uvođenja i obrađivanja pojmova afine i linearne funkcije u nastavi matematike. Također su proučeni i službeni nastavni programi za predmet matematika s istim ciljem. Utvrđeno je da se ti...
Blokovni dizajni, geodetski grafovi i ldpc kodovi
Blokovni dizajni, geodetski grafovi i ldpc kodovi
Tin Zrinski
U ovom diplomskom radu bavimo se konstrukcijom LDPC (eng. low-density parity-check) kodova iz matrice susjedstva μ−geodetskih grafova dobivenih pomoću (v, k, )−BIBD-ova. U uvodnom poglavlju definiraju se osnovni pojmovi, poput incidencijskih struktura, dizajna, BIBD-a, kodova i osnovni pojmovi teorije grafova koji se koriste u nastavku rada. Uvodi se pojam LDPC kodova, primjer za jednu metodu dekodiranja tih kodova te način zadavanja LDPC kodova pomoću Tannerovog grafa. U narednom...
CARATHEODORYJEV TEOREM
CARATHEODORYJEV TEOREM
Marjana Jadrić Ahmetović
Rad ne sadrži sažetak.
DISKRIMINANTA POLINOMA
DISKRIMINANTA POLINOMA
Emil Miroslav Mesarić
U završnom radu upoznat ćemo se sa pojmom diskriminante polinoma. U prvom dijelu završnog rada definirat ću rezultantu dva polinoma te objasniti njenu vezu sa korijenima i vezu sa Sylvestrovom determinantom te navesti nekoliko primjera. Nadalje ćemo definirati diskriminantu polinoma te ju povezati sa rezultantom. Konačno, iskazat ćemo bitna svojstva rezultante i diskriminante te ćemo ih koristiti pri određivanju diskriminanti za različite klase polinoma.
Dolev-Yao model napadača
Dolev-Yao model napadača
Bojan Ostić
U ovom radu opisat ćemo sigurnosne protokole i Dolev-Yao model napadača. Objasnit ćemo pojam enkripcije i navesti dvije vrste enkripcije. Pokazat ćemo da je neformalan zapis protokola manjkav te uvesti precizniji zapis pomoću transformacija multiskupova (MSR). Uvest ćemo napadača na protokol i sva njegova svojstva u Dolev-Yao modelu. Kategorizirat ćemo neke vrste napada te pokazati napad na dva različita protokola. Za jedan od ta dva protokola ćemo prezentirati MSR zapis te ćemo...
Ekstremalna teorija grafova
Ekstremalna teorija grafova
Apolinar Barbiš
U ovome radu bit će izneseno područje diskretne matematike koje proučava ekstremalna teorija grafova. U uvodu su najprije objašnjene sve definicije vezane uz diskretnu matematiku potrebne za potpuno razumijevanje ovoga rada. U razradi teme dana su 8 teorema od kojih je bitno spomenuti Turànov teorem i Erdös-Stone teorem. Turànov teorem posebno je zanimljiv iz razloga Što naizgled teško rješiv problem ekstremalne teorije grafova pretvara u veoma jednostavan. Erdös-Stone teorem...
FAREYEVI NIZOVI I IRACIONALNI BROJEVI
FAREYEVI NIZOVI I IRACIONALNI BROJEVI
Anamari Vašarević
U ovom radu obrađeni su Fareyevi nizovi te osnovna svojstva Fareyevih nizova. Razmatrana je racionalna aproksimacija iracionalnih brojeva. Obrađen je Hurwitzov teorem i navedena je primjena Fareyevog niza na Fordove kružnice.
GEOMETRIJSKE STRUKTURE U LATEX-U
GEOMETRIJSKE STRUKTURE U LATEX-U
Kristina Jurjak
U ovom završnom radu upoznat ćemo LATEX-ov paket TikZ, kako se i za što koristi, njegovu sintaksu i parametre. Nakon ponavljanja osnovnih pojmova iz teorije grafova izradit ćemo nekoliko primjera jednostavnih grafova pomoću paketa TikZ, te nakon toga dati pregled odabranih grafova i njihovih svojstava, te kodova u paketu tkz-berge. Na kraju ćemo objasniti što su to jako regularni grafovi i prikazati neke od njih.

Pages